Persoonlijke lening

Een persoonlijke lening afsluiten

Met een persoonlijke lening afgesloten bij de bank kun jij de aankoop doen waar je zolang al van hebt gedroomd. De persoonlijke lening ook wel een PL geheten geeft je de mogelijkheid om tegen een relatief laag rente tarief over extra geld te beschikken. Voor het verkrijgen van de persoonlijke lening wordt tezamen met de bank een geldlening contract opgesteld waarmee de voorwaarden van de lening staan vastgesteld. Wil jij ook een persoonlijke lening afsluiten laat je daartoe altijd informeren door de specialist van de bank.

Geldlening contract

Bij de bank wordt altijd een schriftelijk geldlening contract opgesteld waarin de onderlinge rechten en plichten staan vermeld. Het kan namelijk om een aardig bedrag gaan binnen de persoonlijke lening en dus wordt het wederrechtelijk vastgelegd. Op die manier weten beide partijen exact wat men van elkaar verwacht. In het contract wordt het volgende binnen de persoonlijke lening vastgelegd:

  • wie is de geldlener en waar woont deze;
  • hoeveel wordt er binnen de persoonlijke lening op welke datum verstrekt aan de geldlener;
  • hoe lang is de looptijd van het contract;
  • tegen welk rentepercentage is het persoonlijke lening aangegaan;
  • hoe is de aflossing gedurende de looptijd geregeld.

Deze afspraken zijn uitgangspunten voor de bank om ervan verzekerd te zijn dat het geleende bedrag via rente en aflossing retour komt.

Vergelijk rentestanden

Wil je een persoonlijke lening afsluiten dan is het verstandig om tussen meerdere aanbieders te vergelijken omdat er weleens grote verschillen kunnen zijn. Wil je een hoog bedrag binnen de persoonlijke lening nemen dan houdt dat in dat je bij een lagere rentestand minder kosten hebt. Dat is juist gunstig voor jouw financiële omstandigheden. Daartoe kun je veelal online handig een vergelijk doen tussen de aanbieders zodat jij een gunstige rentevergoeding moet betalen bij het aangaan van een persoonlijke lening.

Aflossingsmethoden

Hoe wil je aflossen is een belangrijke vraag. De bank of geldverstrekker wenst uiteraard het geleende bedrag terug te krijgen en daartoe dient de aflossing. Gewoonlijk kun je op twee manieren aflossen bij een persoonlijke lening door:

  • de annuïteit toe te passen. Dit houdt in dat je iedere maand hetzelfde bedrag aan onkosten hebt echter het aandeel rente verschuift van veel naar weinig en het aandeel aflossing verschuift van weinig naar veel;
  • de lineaire aflossing toepassen. Daarbij los je iedere maand hetzelfde deel af op de schuld. Is er sprake van een looptijd van twee jaar binnen de persoonlijke lening dan los je iedere maand 1/24-ste deel af. Voordeel daarbij is dat de rentekosten ook iedere maand afnemen, zodat de onkosten per maand dalen.

 

Hoeveel kan ik lenen?

Het bedrag dat de bank je toestaat om te lenen is afhankelijk van hoeveel financiële ruimte je persoonlijk hebt. Het kan daarbij voorkomen dat je reeds een lening hebt welke je oversluit binnen een nieuw af te sluiten persoonlijke lening. Op die manier los je af op de ene lening en heb je extra geld om te spenderen. De bank controleert daartoe jouw inkomen op basis van een arbeidscontract voor onbepaalde tijd alsmede wordt het krediet verleden bij het BKR nagegaan. Zodoende kan worden bepaald of je in aanmerking kunt komen voor een persoonlijke lening.

Tussenpersoon bij een lening

Sommige mensen vinden het prettig om met een tussenpersoon te werken. Op die manier kan via een onafhankelijke partij de meest gunstige persoonlijke lening worden gevonden. Let er daarbij wel op dat je aanvullende onkosten kwijt bent voor die tussenpersoon.

 
Copyright 2009 - 2021 | banken-lenen.nl