Maximale lening uitrekenen

Hoeveel je maximaal kunt lenen bij een bank heeft veelal te maken met je eigen financiële ruimte. Hoeveel geld geef jij per maand uit en wat voor ruimte heb je verder. Dat zijn de basis uitgangspunten voor het bepalen van de maximale lening. Wil je daarnaast uitrekenen hoeveel je maximaal kunt lenen dan is dat eveneens afhankelijk van de wijze van aflossing en het rentepercentage.

Als je een lening wilt afsluiten waar moet je dan rekening mee houden?

Kengetallen van de bank

Om uit te rekenen hoeveel een gezin binnen een gezamenlijk maximaal kan lenen maken banken gebruik van kengetallen. Bij een bepaalde leeftijd en een bepaalde gezinssamenstelling kan bij het wel of niet hebben van een hypotheek maximaal een bepaald bedrag worden geleend. Iedere situatie per lening aanvrager verschilt en dus dient de financiële ruimte per situatie per case doorgerekend te worden. Wil je vooraf inzicht hebben in hoeveel jij binnen jouw omstandigheden maximaal kunt lenen dan is het noodzaak om een financieel specialist of tussenpersoon in te schakelen zodat jij kunt zien wat de mogelijkheden zijn. Anderzijds kun je ook op internet een voorlopige aanvraag indienen zodat jij weet hoeveel jij maximaal kunt lenen.

Rente percentage

De bank maak gebruik van de laatst geldende rente om uit te rekenen hoeveel je feitelijk nog binnen je financiële middelen kunt lenen. De rente varieert tussen banken en varieert iedere maand. Een persoonlijke lening sluit je gewoonlijk af tegen een variabele rente. Stijgt de rente dan betaal je meer en daar dien je bij het bepalen van het maximaal leenbedrag rekening mee te houden. Je wilt uiteraard niet in de problemen komen doordat je betalingsachterstanden oploopt. Wees verstandig en laat je goed informeren omtrent welke lening je het beste kunt nemen en laat je de consequenties daarvan uitrekenen.

Aflossing

Een belangrijk aspect van de lening is hoe je het gaat aflossen. Betaal je iedere maand een even groot bedrag aan aflossing dan zullen de kosten van de lening per maand gaan dalen, juist omdat het rente aandeel afneemt. Daartoe kun je lineair aflossen. Een andere manier is om de lening annuïtair af te lossen. In dat geval ben je iedere maand ongeveer hetzelfde bedrag kwijt (afhankelijk van rentestand) zodat met een enkel bedrag de rente en aflossing wordt betaald. Laat die combinatie bij het aangaan van de lening concreet doorrekenen zodat jij weet waar je aan toe bent.

Is maximaal lenen verstandig?

Het is altijd oppassen als je binnen je financiële middelen maximaal gaat lenen. Verandert de rentestand drastisch dan is het de vraag of jij de verplichte last nog wel kunt betalen. Het is dus noodzaak dat je stil staat bij het feit of het maximaal lenen wel verantwoord is. Je moet namelijk wel aan je verplichtingen kunnen blijven voldoen. Daarnaast is het de vraag of er in de toekomst potentieel persoonlijke veranderingen kunnen optreden. Denk bijvoorbeeld aan het wegvallen van een loon binnen het gezamenlijk inkomen door ontslag.

Laat het voor je uitrekenen

Weet waaraan je begint is een goed advies. Voordat je de handtekening zet onder een geldlening contract waarbij je mogelijk maximaal gaat tekenen doe je er goed aan om te vergelijken en kritisch te zijn. Zijn de voorwaarden wel reëel en hoe kun je op de totale lening besparen. Wat je niet leent hoef je namelijk niet terug te betalen. Wees verstandig en laat je een en ander compleet doorrekenen zodat jij weet of het aangaan van de lening een goede zaak is en past binnen jouw financiële ruimte.

 
Copyright 2009 - 2021 | banken-lenen.nl