Hypotheek afsluiten

Hypotheek afsluiten voor een koopwoning

Koop je een woning dan sluit je daartoe veelal een hypotheek af. De politiek verandert en dat houdt in dat er wijzigingen voor uw hypotheek zullen worden doorgevoerd.

Belangrijke wijziging is dat hoogstwaarschijnlijk de hypotheekrenteaftrek wordt aangepakt. Voordat dat gebeurt kun jij nog profiteren van de huidige fiscale regels zodat jij jouw woning tegen een gunstig tarief kunt aankopen.

Beslis ook snel door nu de hypotheek af te sluiten. Waar moet je nu, maar ook later rekening mee houden als je een hypotheek wilt afsluiten?

Financiële ruimte

Meest belangrijk is dat je voldoende financiële ruimte hebt binnen het gezamenlijke inkomen. Dat houdt in dat je aan de volgende voorwaarden moet voldoen om de hypotheek te kunnen afsluiten:

  • je moet werk hebben met baangarantie wat concreet inhoudt dat je een arbeidscontract moet hebben voor onbepaalde tijd;
  • het loon moet voldoende ruimte hebben om de bestaande kosten in combinatie met de aanvullende hypotheek lasten te kunnen dragen binnen het gezamenlijke inkomen.

Aanvullende eisen

Om een hypotheek af te kunnen sluiten zijn er eisen gesteld aan hoeveel er mag worden geleend. Enerzijds is de financiële ruimte de beperkende factor anderzijds gelden de volgende voorwaarden:

  • minimaal de helft van de hypotheek moet gedurende of na looptijd worden afgelost;
  • er mag niet meer dan 6% boven de marktwaarde van de woning binnen een hypotheek worden geleend.

Je moet aan de volgende eisen voldoen als je nog wilt genieten van de hypotheekrenteafrek:

  • de hypotheek compleet gedurende de looptijd moet worden afgelost;
  • de hypotheek moet zijn gebaseerd op lineaire of annuïtaire aflossing.

Dat betekent concreet dat je bij het afsluiten van een hypotheek moet nadenken over hoe je de schuld wilt aflossen als je van de fiscale voordelen gebruik wilt blijven maken. Laat je daartoe altijd goed informeren door deskundigen op het gebied van hypotheek financiering.

Noodzaak langdurig afsluiten

Om een hypotheek af te sluiten is het altijd verstandig dat je gaat vergelijken tussen meerdere hypotheek aanbieders omdat er grote verschillen kunnen zijn. De ene aanbieder hanteert een lagere rentestand en daar kun jij van profiteren. Is de rentestand laag overweeg eveneens om de hypotheek voor de lange termijn vast te zetten. Denk aan minimaal tien tot twintig jaar zodat jij langdurig van een lage rente kunt profiteren.

Onder de NHG

Het kan van belang zijn om de hypotheek onder de NHG, oftewel de Nationale Hypotheek Garantie, af te sluiten. Dit biedt je bij toekomstige problemen zekerheid dat je:

  • de maandelijkse last kunt blijven betalen doordat de last tijdelijk wordt verlaagd;
  • de restschuld bij gedwongen verkoop wordt overgenomen door de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen.

Krijg je met de omstandigheid te maken waarbij een voorstel door een tussenpersoon wordt gedaan om buiten de NHG de hypotheek af te sluiten, doe dit dan niet. Je wilt namelijk bij eventuele onvoorziene problemen genieten van de voordelen van de NHG.

Kritische noot vóór het afsluiten

Het kopen van een woning is een ingrijpende keuze met grote consequenties. Je moet dan ook een wijs besluit nemen aangaande de financiering van de woning en wat voor type hypotheek je neemt. Je bent er namelijk veelal voor dertig jaar aan verbonden. Doe er dus niet licht over en laat je via verschillende wegen uitvoerig informeren. Ook jij kunt op een kritische maar verstandige manier jouw hypotheek afsluiten.

 
Copyright 2009 - 2021 | banken-lenen.nl